Beeldzorg

Onze zorgcentralisten zijn 24 uur per dag bereikbaar voor beeldcontact in geval van hulpvragen rondom zorg, welzijn of veiligheid. Zo doet de centralist, bijvoorbeeld in het geval van welzijn, een welzijnscheck in de ochtend of avond. Daarnaast is de centralist als achterwacht bereikbaar als beeldcontact met het sociaal netwerk (familie, vrienden of mantelzorgers) even niet mogelijk is.
 
In geval van een zorgvraag biedt beeldzorg ondersteuning bij de begeleiding van cliënten, bijvoorbeeld rondom ziekenhuisontslag of bij inname van medicijnen.

In geval van veiligheid is de centralist bereikbaar voor het ondersteunen van het 'vierogenprincipe' (medicatieveiligheid) of het monitoren van mogelijk gevaarlijke situaties in de woonomgeving, bijvoorbeeld bij het verlenen van toegang tot de woning. Maar ook bij het volgen van bewegingen buiten een veilige omgeving, zoals in een intramurale setting.