Ik maak al gebruik van een zorgcentrale, hoe kan ik overstappen?

Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van De ZorgCentrale.nl, begeleiden wij u bij de implementatie. Afhankelijk van de dienstverlening (alarmering, monitoring of bereikbaarheid) stemmen wij gezamenlijk een implementatietraject op. Dit varieert doorgaans van 4 tot 6 weken. Voor de implementatie zal een plan van aanpak door De ZorgCentrale.nl worden opgesteld, waarin alle acties van de betrokken partijen zijn vastgelegd, inclusief planningen.