Wat gebeurt er bij alarmering?

Indien een cliënt alarmeert, komt deze binnen bij de zorgcentralist die een professionele triage pleegt (situatie analyseert). De alarmoproepen komen herkenbaar binnen bij de zorgcentralist, waardoor deze met een persoonlijke boodschap beantwoord worden. Indien opvolging gewenst is, schakelt de zorgcentralist op kundige wijze de juiste persoon voor opvolging in. Dit kan zijn een professionele zorgmedewerker, een mantelzorger of sociaal contactpersoon of een professionele hulpdienst. Tevens monitoort de zorgcentralist of een opvolging heeft plaatsgevonden. Middels een professionele en transparante rapportage houdt u zicht op het alarmeringsgedrag van uw cliënten.