Jet Karreman

Als manager innovaties ben ik bezig om nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen en bestaande producten aan te passen. Op deze wijze sluit onze dienstverlening steeds beter aan bij wat onze klanten, zoals zorgorganisaties, van ons vragen en kunnen we maatwerk bieden voor iedere individuele cliënt.

In de toekomst durven kijken en daarop te anticiperen is een uitdaging, die we met beide handen aanpakken. Door buiten de bestaande kaders te denken, komen wij tot nieuwe samenwerkingsvormen die leiden tot verrassende vormen van dienstverlening die het antwoord kan zijn op de vragen die zorgorganisaties nu en in de toekomst hebben.