Krijg ik een managementrapportage?

Bij De ZorgCentrale.nl ontvangt u altijd een periodieke managementrapportage. Afhankelijk van de dienstverlening ontvangt u relevante managementinformatie. Zo houdt u bijvoorbeeld zicht op het gedrag van uw cliënten bij alarmering of leefstijlmonitoring. Zo kunt u het gesprek aangaan indien de situatie hierom vraagt. Bijvoorbeeld bij een groeiende hulpvraag. In geval van telefonische bereikbaarheid houdt u zicht op de behoefte of vraagstelling van uw bellers of de bereikbaarheid van bijvoorbeeld uw wijkteams.