Kwaliteit

Wat bieden wij?

Wij leveren diensten op afstand voor alle hulpvragen.
Onze zorgcentralisten zijn 24 uur per dag bereikbaar voor triage bij zorgalarmering, leefstijlmonitoring en overige contactmomenten.
Zo bieden wij op een professionele manier een oplossing voor hulpvragen rondom zorg, welzijn, veiligheid en wonen. 

Kwalitatief personeel

Onze zorgcentralisten beschikken over een (thuis)zorgachtergrond en zijn opgeleid om uiteenlopende hulpvragen te beantwoorden. Door een adequate analyse van de hulpvraag en door middel van triage wordt de juiste actie ingezet. Onze zorgcentralisten worden continu getraind en gecoacht. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Integrale zorgketen

De ZorgCentrale.nl neemt een uitvoerende rol als ketenpartner en ondersteunt het primaire proces. Onze professionele en transparante managementinformatie geeft de klantorganisatie inzicht en mogelijkheid tot sturing. Dit draagt bij aan een continue kwaliteit van zorgdiensten voor de cliënt.

Co-creatie bij De ZorgCentrale.nl

Met en voor onze klantorganisaties participeren wij in de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en nieuwe diensten. Bij deze co-creatie gaan wij uit van de kracht van betrokken organisaties en creëren we een model waarin beide organisaties vanuit eigen kracht toegevoegde waarde inbrengen. Gezamenlijk zetten we ons in voor een optimaal proces en resultaat.