landelijke storing 112

25 juni 2019

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen was er op dinsdag 24 juni een landelijke telefoonstoring waarbij zelfs 112 onbereikbaar was. Onze zorgcentrales zijn voor een deel van het werk ook aangewezen op de nationale telefonie infrastructuur. Binnen onze centrale beschikken we over veel verschillende back-up mogelijkheden die in dergelijke situaties contact met onze kwetsbare doelgroepen en achterwacht mogelijk maken. We beschikken over diverse noodtelefonievoorzieningen en een redundante communicatie en ict structuur in Schiedam en Eindhoven. Door de grootte van de landelijke telefoon storing werkte deze back up zelfs niet.

Praktisch gezien betekende dit, dat we wel alarmmeldingen van personen ontvingen, maar geen telefonisch contact met de achterwacht en hulpdiensten konden realiseren.

In alle gevallen is het gelukt om ondersteuning te bieden of de juiste opvolging in te zetten, door van andere kanalen of mogelijkheden gebruik te maken.

Bij meldingen waar we geen gehoor kregen is de wijkagent/politie ingeschakeld om na te gaan of er iets mis was. Er is door middel van een wijkwhatsappgroep een wijkagent ingeschakeld die de ambulance dienst heeft ingezet voor een persoon met pijn op de borst. Ook via Facebook hebben we contact gemaakt met 112 en zijn de juiste hulpdiensten naar een aantal meldingen gegaan.

Gelukkig was na enige tijd een alternatief noodnummer beschikbaar en kwam de normale werkwijze weer op gang.