Medicatieveiligheid

Dubbele medicatiecontrole op afstand is een efficiënte oplossing voor medicatieveiligheid

De ZorgCentrale biedt oplossingen voor het 'vierogenprincipe' bij het toedienen van risicovolle medicatie. De essentie is dat de cliënt het juiste medicijn krijgt op de juiste tijd en in de juiste hoeveelheid. Daarnaast ondersteunen onze centralisten het aanreiken van medicatie als achterwacht in combinatie met slimme medicijndispensers.

Dubbele medicatiecontrole

Onze professionele zorgcentralisten kunnen uw verpleegkundigen ondersteunen door op afstand mee te kijken bij het toedienen van risicovolle medicatie. Wij voeren de door De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vereiste dubbele controle uit en registreren dit. Het gaat hierbij om zowel complexe als minder complexe controles.

Onze zorgcentralisten worden jaarlijks getraind in diverse applicaties voor dubbele medicatiecontrole, de werkwijze voor uitvoeren van medicatiecontrole en medisch rekenen. Enkelvoudige controles worden uitgevoerd door medewerkers met minimaal niveau 3, complexe controles worden alleen uitgevoerd door medewerkers met minimaal niveau 4. De ZorgCentrale kan daarom garanderen dat onze medewerkers bevoegd en bekwaam zijn om op deskundige veilige wijze een dubbele controle uit te voeren.

Dankzij onze flexibiliteit en 24/7 beschikbaarheid kan De ZorgCentrale op ieder moment met behulp van beeldmateriaal op afstand de dubbele medicatiecontrole uitvoeren. Bij De ZorgCentrale leggen we het hele proces digitaal vast en borgen we met goede protocollen de juiste uitvoering van dubbele medicatiecontrole.

Keuze in medicatie controle apps en achterwacht medicatieveiligheid

Wij adviseren uw zorgorganisatie graag in uw keuze tussen verschillende oplossingen:

• Directe dubbele medicatiecontrole; alle controles worden afgehandeld door De ZorgCentrale
• Achterwacht dubbele medicatiecontrole; controles worden eerst in eigen teams afgehandeld, mocht er binnen een bepaald tijdsinterval uw eigen verpleegkundige niet op tijd reageren, dan neemt de zorgcentralist de dubbele medicatiecontrole over.
• Projectondersteuning implementatie medicatieveiligheid
• Consultancy selectie voor een leveranciers van dubbele medicatiecontrole app.