Meldbank en support

Voor zorg- en  welzijnsorganisaties die een eigen zorgcentrale functie willen behouden, biedt De ZorgCentrale.nl ondersteuning met onze professionele meldbank Techniek en Support. Zo leveren wij een bijdrage aan de continuïteit van dienstverlening indien eigen investeringen en technisch support binnen uw organisatie lastig te organiseren zijn. Onze centralisten fungeren tevens als achterwacht voor alarmering en triage, bijvoorbeeld op piekmomenten en buiten kantoortijden.