Presentatie zorgmonitoring van De ZorgCentrale met Verenso Congres

22 mei 2016

De ZorgCentrale houdt een presentatie over maatwerk in monitoring voor thuiswonende mensen met dementie tijdens het Verenso Congres.

Dementie, domotica, verenso voorjaarscongres

Met het Verenso Congres over Dementie en Domotica komen toekomstige ontwikkelingen in de zorg uitgebreid aan de orde. Met de lunchsessie op dit congres voor specialisten in ouderengeneeskunde van donderdag 26 mei in CiNeMec in Utrecht verzorgt De ZorgCentrale een presentatie:
Maatwerk in monitoring voor thuiswonende mensen met dementie
Leefstijlmonitoring kan de kwaliteit van zorg en leven verbeteren voor de cliënt. Met leefstijlmonitoring in de thuisomgeving worden activiteitenpatronen inzichtelijk gemaakt en kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. De zorg kan zodoende goed afgestemd worden op de (zorg)vraag van de cliënt. Voor mensen met dementie is leefstijlmonitoring alleen niet genoeg om verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Tijdens deze presentatie laat De ZorgCentrale zien hoe zij verschillende systemen integreert op gebied van dwaaldetectie, alarmering, cameratoezicht en monitoring om mensen met dementie verantwoord thuis te laten wonen. Daarbij laat zij ook zien hoe de opvolging gerealiseerd wordt met behulp van wijkagenten, buren, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen en alarmopvolgingsdiensten. Tijdens deze presentatie komen de voor- en nadelen van zorgmonitoring aan de orde. In hoeverre kunnen bijvoorbeeld mantelzorgers en verpleegkundigen meekijken zonder dat de privacy wordt aangetast en tot wanneer blijft het verantwoord om zelfstandig thuis te blijven wonen?