Cameratoezicht

Er zijn tal van situaties waarbij continu toezicht wenselijk is omwille van de veiligheid van de cliënt en de omgeving. Bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving voor cliënten met dementie. Continu toezicht op locatie is niet altijd mogelijk. Vanuit de privacy, autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt is dit vaak ook niet wenselijk. Door de inzet van zorgdomotica, zoals slimme camera's, kunnen eventuele onveilige situaties direct gemonitord worden. De professionele zorgcentralist houdt toezicht en trieert op afstand. De zorg op locatie wordt gericht ingezet en calamiteiten voorkomen. Voor een illustratie van deze oplossing, zie onderstaand filmpje.