Domotica oplossingen

domotica, domotica oplossingen

Onze zorgcentralisten zijn 24 uur per dag actief om domotica oplossingen te ondersteunen en te monitoren. Domotica betreft de slimme integratie van technologie en diensten in de woonomgeving. Deze technologie draagt bij aan het leefgemak en zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld in geval van leefstijlmonitoring. De ZorgCentrale.nl is leverancier-onafhankelijk en biedt keuzevrijheid bij de selectie van technische oplossingen. Aansluiting bij de hulpvraag en toekomstbestendigheid van de oplossing staan hierbij centraal.