Telemedicine

Onze zorgcentralisten zijn 24 uur actief om telemedicine te ondersteunen en te monitoren. Bij onze telemedicine-diensten wordt op afstand informatie uitgewisseld met betrekking tot diagnose, behandeling, monitoring, preventie, onderzoek, evaluatie en zelfmanagement van de cliënt.  Bijvoorbeeld in geval van een virtuele trombosedienst. Zelfregie van de cliënt met behoud van een veilige omgeving staan hierbij centraal.