Consultancy regionale samenwerking in ANW zorg

Foto van een groepje van drie mensen die met elkaar aan het overleggen zijn. Waaronder een arts die rechts van de groep zit.

Een vliegende start in de ANW-zorg

Zorginstellingen zoeken naar nieuwe wegen om de efficiency van de dienstverlening te waarborgen en om kosten te besparen. Vooral de ongeplande zorg in avonduren, nacht en weekend geeft veel druk op de beschikbare capaciteit en is bijzonder kostbaar. Op steeds meer plekken wordt gezocht naar samenwerking tussen instellingen. Met de inzet van  (multidisciplinaire) teams in avonduren, nacht en weekend, voor meerdere organisaties in de regio, wordt er bespaard op kosten en personeelsinzet en is er een snellere opschaling bij calamiteiten. De operationele inzet van de teams in de vorm van één regiepunt dat meldingen bundelt.

Consultancy en operationele begeleiding

Die expertise stellen we graag - als gevolg van een succesvolle samenwerking met organisaties in Rotterdam - ook aan uw zorginstelling beschikbaar. Om te beginnen als consultant die mogelijkheden en kritieke punten in kaart brengt en met de bestuurders van  de zorgorganisaties bespreekt. En ook in de voorbereiding en opstart staan we naast u, met een ervaren projectmanager die het traject in goede banen leidt, van financiële aspecten tot en met het stroomlijnen van procedures en protocollen. Deze projectmanager inventariseert de operationele activiteiten, kent de weg richting gemeenten en verzekeraars en waarborgt vanuit een objectieve positie ieders belangen. Zodat het regiepunt de ongeplande zorg voor cliënten ook voor de toekomst veilig stelt.

Er kan zoveel meer voor uw cliënten

  • Zekerheid van zorg ook buiten de reguliere uren
  • Een veilig gevoel
  • Een professionele afhandeling op de manier die u gewend bent

Er kan zoveel meer voor uw organisatie

  • Toekomstbestendige ongeplande zorg
  • Leveren van 24-uurs service
  • Minder druk op uw personele capaciteit tegen lagere kosten
  • Betaalbare en kwalitatieve ANW-zorg

Meer weten? Bel, mail of app Jet.  

Neem contact op