Mantelzorgondersteuning

Via leefstijlmonitoring en zorgrobots worden mantelzorgers ondersteunt. Leefstijlmonitoring registreert de activitieit van de cliënt en een zorgrobot kan helpen bij de dagplanning, herinnert aan afspraken en geeft structuur. Meer informatie? Bekijk de diensten. 

Leefstijlmonitoring

Logo van een clipboard en een hartje met een hartslag.

Soms zijn er kleine signalen die erop kunnen wijzen dat het niet goed gaat met iemand. Een ander dag- en nachtritme bijvoorbeeld. Als diegene alleen woont, hoeven die signalen niet onopgemerkt te blijven. De ZorgCentrale laat u op afstand 'meekijken' en het dagelijks patroon van mensen analyseren. Lees meer.

Zorgrobots

Logo van een robot die glimlacht.

Robots in de zorg? Ja zeker, als effectieve hulpmiddelen bij een groot aantal dagelijkse activiteiten. Van op tijd aankleden tot het herinneren aan een afspraak. Of als gezelschap, doordat de robot met een menselijke stem iets kan zeggen. Lees meer.