Zorg op afstand

De ZorgCentrale biedt zorg op afstand waarbij onze eigen specialisten meekijken op afstand. Ben benieuwd naar de mogelijkheden. Bekijk de verschillende diensten.

Medicatiedubbelcontrole

Logo van een smartphone en medicijnen afgebeeld.

Voor bepaalde geneesmiddelen is het van groot belang dat er met de juiste dosering wordt gewerkt. Maar het bekende ongeluk kan in een klein hoekje zitten. Daarom kent de zorg het voorgeschreven 'vierogenprincipe'. De ZorgCentrale maakt die dubbele check nog eenvoudiger: met een handige app. Lees meer.

Medicatie uitgifte controle

Logo van een glas water met een bruistablet in het glas

Een vergissing bij het innemen van medicijnen is gauw gemaakt. Met alle nadelige gevolgen van dien voor cliënten en patiënten. Een effectieve controle op de juiste inname kan fouten voorkomen. Ingewikkeld is zo'n controlefunctie niet. Die waarborg heeft u met de slimme dispensers van De ZorgCentrale. Lees meer.

Verpleegkundige assistentie op afstand

Logo van een laptop met daarin een verpleegkundige

Misschien heeft u niet op iedere zorglocatie evenveel kennis en ervaring beschikbaar, maar is er wel behoefte aan verpleegkundige ondersteuning. Die deskundige assistentie kan wél op afstand te vinden zijn. A la minute zelfs, via De ZorgCentrale. Beeldbellen en AR-brillen zijn ideale mogelijkheden om medewerkers op een locatie verder weg even te consulteren. Lees meer.

Nachtzorg

Logo van een maan met daarin een kruis afgebeeld.

Toch blijft het nodig om altijd alert te zijn op het welzijn van mensen. Monitoren met camera's en monitoring van de nachtzorg zijn oplossingen van De ZorgCentrale die de efficiency van uw organisatie optimaliseren, met - letterlijk - oog voor cliënten en patiënten. Lees meer.

Vitale waarden

Logo desktop met daarin een hart

Slimme technieken maken steeds meer mogelijk in de zorg. Bijvoorbeeld handelingen waarvoor iemand voorheen altijd naar het ziekenhuis moest, maar nu in de huiselijke kring kunnen worden uitgevoerd, zoals het monitoren van vitale functies. Lees meer.