Beeldzorg

Foto van een medewerker die op beeld kijkt naar een patiënt.

Mensen horen en zien, zonder de noodzaak om af te spreken

Wilt u wel uw cliënt kunnen horen en zien, zonder fysiek af te spreken? Dat kan met beeldzorg, een van de diensten van De ZorgCentrale. Daardoor heeft u contact op afstand via elk apparaat dat maar over een microfoon en een camera beschikt.

Beeldzorg is een uitkomst in veel gevallen. Bijvoorbeeld als een cliënt vragen heeft over zijn of haar zorg of welzijn. Met beeldzorg kunnen mensen effectief worden ondersteund op het moment dat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Ook is het een handig hulpmiddel om patiënten en cliënten te begeleiden bij het innemen van hun medicijnen. De ZorgCentrale kan ook als achterwacht fungeren als tijdelijk niemand in het sociale netwerk van uw cliënt bereikbaar is. Ook kan De ZorgCentrale alle ongeplande zorg voor u opvangen.

Méér dan telefonisch contact

Beeldzorg vraagt geen ingewikkelde technische protocollen. Een tablet, laptop of smartphone is genoeg, want meer dan een camera en een microfoon zijn niet nodig. Elkaar kunnen zien geeft toch een ander gevoel dan alleen maar kunnen horen, zoals bij telefonisch contact. Daardoor kan iemand langer in zijn of haar eigen huis blijven wonen. Ook kan beeldzorg een bezoek aan een arts voorkomen en ervoor zorgen dat mantelzorgers niet snel overbelast raken.

Er kan zoveel meer voor uw cliënt

  • Meer zelfstandigheid en regie over het eigen leven
  • Geen onnodige reistijd naar praktijk of behandelaar

Er kan zoveel meer voor uw organisatie

  • Zorg op maat bieden
  • Medewerkers effectiever inzetten door minder reistijd naar cliënt of patiënt

Meer weten? Bel, mail of app Michel, Chantal of Stefan.  

Neem contact op