Campagne e-health van start

27 januari 2021

De komende weken is er vanuit alle onderdelen van Incluzio extra aandacht voor het onderwerp e-health. Om ook op termijn zorg en welzijn in Nederland duurzaam te organiseren, willen we natuurlijk ook technologische kansen voor zorg op afstand zoveel mogelijk ontwikkelen en benutten.

Maarten Klapwijk, directeur e-health: ‘Met Incluzio willen we vooroplopen. In de manier waarop we naar zorg en welzijn kijken. Hoe we onze klanten ondersteunen en de manier waarop we ons organiseren. De inzet van e-health is voor Incluzio dan ook een belangrijke ontwikkelrichting. De inzet van digitale middelen willen we gewoon maken, naast persoonlijk contact en fysieke ontmoetingen. Op zo’n manier dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving, zodat we allemaal mee blijven tellen en van betekenis zijn.’

Ook buiten Incluzio is er in deze periode extra aandacht, bijvoorbeeld door middel van de Slimme Zorg Estafette, waarbij de hele maand februari 2021 in teken staat van zorginnovatie. Daar sluiten we graag bij aan. Vanuit alle organisatieonderdelen van Incluzio, worden allerlei (lokale) initiatieven gedeeld. Daarnaast worden er twee webinars georganiseerd. Deze berichten worden via LinkedIn gedeeld.

Foto van Maarten Klapwijk die aan een tafel zit en in de camera kijkt.