Samenwerkingspartner Ayuto genomineerd

25 januari 2021

Incluzio's samenwerkingspartner Ayuto is met Emma Zorgt genomineerd voor de Zorginnovatieprijs 2021. We zijn trots dat wij als Incluzio-zorgcentrale een belangrijke bijdrage hebben gehad in de doorontwikkeling van deze dienst, met kennis van alarmering en de welzijnscheck. Wij, De ZorgCentrale en andere Incluzio-zorgcentrale ATA Personenalarmering, sluiten met oplossingen als Emma Zorgt zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van mensen, door vooral te kijken wat er wél kan. Emma Zorgt met de Google-speaker biedt een wereld aan kansen. Een zeer terechte nominatie!

Een afbeelding van een whatsapp gesprek over de Zorginnovatieprijs 2021