Jet Karreman

Foto van Jet Karreman

De dienstverlening van De ZorgCentrale evolueert mee met de wensen van onze klanten. Die wensen een stap vóór blijven is het werk van Jet Karreman, manager Innovatie. ‘Nieuwe samenwerkingsvormen leiden tot verrassende vormen van dienstverlening.’

‘Als manager Innovatie ontwikkel ik nieuwe vormen van dienstverlening en ik pas bestaande vormen aan. Zo sluit onze dienstverlening steeds beter aan bij wat klanten van ons vragen. Ook kunnen we daardoor maatwerk bieden aan individuele cliënten. In de toekomst durven kijken en daarop anticiperen is een uitdaging. Daarvoor moet je buiten de bestaande kaders denken. Dan kom je tot nieuwe samenwerkingsvormen die weer leiden tot verrassende vormen van dienstverlening. En die zijn het antwoord op de vragen die zorgorganisaties nu en in de toekomst hebben.’