Klantorganisaties

Samen met Facilicom Group volgen De ZorgCentrale en ATA Personenalarmering nauwlettend de ontwikkelingen rondom het nieuwe coronavirus.

Het virus is sinds 27 februari ook in Nederland gesignaleerd, waarbij het aantal besmettingsgevallen inmiddels flink is gestegen. De ZorgCentrale, ATA Personenalarmering en Facilicom Group volgen actief de ontwikkelingen en communicatie die de RIVM en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst dagelijks delen. Onze specialisten staan in direct contact met en volgen de berichtgeving van de officiële instanties. 

Wij volgen het beleid van het RIVM bij het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Dat houdt in dat wij onze medewerkers laten thuiswerken waar mogelijk. Daarnaast besteden we continu aandacht aan hand- en mondhygiëne en tot nader bericht stoppen we met handen schudden. Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen gelden er aangepaste richtlijnen. Dit geldt ook voor onze dienstverlening. Mocht er een aanvullende richtlijn komen, dan zullen wij die uiteraard volgen.

Kenniskring Facilicom Veilig
De ZorgCentrale en ATA Personenalarmering zijn betrokken bij de ‘Kenniskring Facilicom Veilig’ op concernniveau. De leden van deze kring bestaan uit vertegenwoordigers van alle bedrijven binnen Facilicom Group met expertise op veiligheid en/of kwaliteit. 

Als er zich een besmetting voordoet op onze locatie of als één van onze medewerkers in quarantaine moet, dan is het protocol van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst leidend. Het gehele proces wordt gemonitord vanuit de Kenniskring Facilicom Veilig in samenwerking met het Expertisecentrum Preventie en Verzuim.

Er is een continuïteitsplan opgesteld specifiek voor De ZorgCentrale en ATA Personenalarmering. In dit continuïteitsplan zijn maatregelen opgenomen die doorgevoerd kunnen worden op het moment dat zich een crisissituatie voordoet als gevolg van het coronavirus. Dit continuïteitsplan wordt beheerd door de Kenniskring Facilicom Veilig en wordt continu aangescherpt op basis van steeds veranderende inzichten.

Continuïteit
Mocht het coronavirus impact hebben op onze dienstverlening, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd door uw contactpersoon. Er zijn scenario’s uitgewerkt om voorbereid te zijn op uitval van medewerkers. Hierbij kunnen we remote werkplekken en uitwijklocaties inzetten om de primaire dienstverlening zo goed als mogelijk te waarborgen. Bij een calamiteit worden in samenspraak met het management/directie de op dat moment passende acties ingezet. 

Maatregelen
Wegens het verminderen van contact met ouderen is onze basisaanpak het opsturen van plug en play apparaten. De sleutelkluis plaatsen is hierbij niet mogelijk. De sleutel kan in die gevallen afgegeven worden bij een mantelzorger of bij de buren. 

Bij afsluitingen kunnen de apparaten per post verstuurd worden. De sleutels zullen op een later moment opgehaald worden.