Overige diensten

De ZorgCentrale.nl biedt meerdere diensten aan. Hieronder vindt u het overzicht van onze samenwerkingsverbanden. 

Incluzio

Incluzio is actief in de zorg, de dienstverlening en het sociale domein. Drie werkterreinen die in elke buurt of wijk aanwezig zijn, maar nog nergens echt integraal aangepakt worden. De dienstverlening van Incluzio gaat uit van de vraag en behoefte in de wijk en past daar het aanbod en het dienstverleningsmodel op aan. Dit wil dus zeggen dat Incluzio geen standaard concept heeft maar een wijkgerichte aanpak waarbij wat er in de wijk al aanwezig is het startpunt vormt. Incluzio komt graag met gemeenten in contact die meerdere vormen van zorg en ondersteuning geïntegreerd willen aanbieden. Meer informatie vindt u op de website van Incluzio.

In Huis Service

In Huis Service biedt huishoudelijke hulp aan particulieren. In Huis Service biedt op een professionele manier ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De dienstverlening van In Huis Service is gericht op 'ontzorgen'. In Huis Service verzorgt niet alleen de bemiddeling maar is er ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van In Huis Service.

Axxicom

Axxicom is er voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen maar daar huishoudelijke ondersteuning bij nodig heeft. Aan de hand van de beschikking worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden die de huishoudelijk hulp gaat uitvoeren. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Axxicom.

Facilicom

Bedrijven, overheden, onderwijsinstituten en zorginstellingen richten zich steeds meer op hun core business. Alles wat daar niet toe behoort wordt uitbesteed. Facilicom Services Group is al bijna 50 jaar gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire diensten en neemt alle facilitaire zorg uit handen, op een kwalitatieve, efficiënte en flexibele wijze.

Facilicom kan op vrijwel elk terrein de juiste diensten leveren. We houden uw pand schoon, zorgen voor alle veiligheid, maken elke dag een smakelijke lunch voor uw medewerkers, leveren tijdelijk personeel of nemen activiteiten geheel over. Ook bouw, verbouw, renovatie - inclusief de installatietechniek - en onderhoud van panden kunt u aan ons toevertrouwen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Facilicom.