Webinar: Regionale samenwerking in ANW-zorg

17 juni 2020

Drie grote vvt-aanbieders in Rotterdam organiseren de acute wijkverpleging per 3 februari 2020 samen in de coöperatie Spoedzorg Rotterdam. Aafje, Laurens en Lelie zorggroep verzorgen 's nachts vanuit vier auto’s met verpleegkundigen de ANW-zorg in Rotterdam voor ouderen met een acute zorgvraag. ‘Acute wijkverpleging blijft een kostbare business’, zegt bestuurder Marieke Verhart.

Dit was de kop van het persbericht van Spoedzorg Rotterdam op 3 februari 2020. Bundelen van krachten en samenwerking op organisatie overstijgend (lokaal of regionaal) niveau kan de ongeplande zorg een boost geven om betere ondersteuning te bieden aan hen die het op dat moment nodig hebben. Vanaf de start is Spoedzorg Rotterdam een samenwerking met De ZorgCentrale aangegaan, om de meldingen die binnenkomen op één centraal punt te verzamelen, te verdelen en door te zetten naar een medewerker die snel ter plaatse kan zijn om de zorgvraag in behandeling te nemen. 

In de Rotterdamse regio is het gelukt de belangen van klanten en organisaties bij elkaar te brengen en een nieuwe infrastructuur op te zetten. Uiteraard is dat niet zomaar van de grond gekomen. Graag delen we onze kennis en ervaringen met u. Vandaar dat De ZorgCentrale op donderdag 9 juli, in samenwerking met Spoedzorg Rotterdam, het webinar ‘Regionale samenwerking in ANW zorg’ heeft georganiseerd. In dit webinar is besproken hoe de verschillende partijen tot elkaar zijn gekomen, wat de succesfactoren waren, welke valkuilen er zijn geweest en welke stappen andere organisaties kunnen nemen om tot een zelfde samenwerking te komen. Ook werd er stil gestaan bij de toekomstige ambities en uitdagingen.