Samen gaan we de strijd tegen eenzaamheid aan

1 oktober 2020

Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid. Deze week staan de thema’s ontmoeting en verbinding centraal. In 2019 ervoer 9% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid, 26% voelde zich enigszins eenzaam en 1/3 van de 75-plussers voelt zich eenzaam. Eenzaamheid treft dus niet alleen ouderen maar alle lagen van de bevolking. Gelukkig kunnen we hier met z’n allen iets aan doen.

Vanuit De ZorgCentrale zien we deze signalen ook en proberen we met onze dienstverlening een positieve rol te spelen. Zo zijn er verschillende middelen om eenzaamheid te signaleren, waarna we ons kunnen richten op de behoeften van de cliënt. Denk hierbij aan zorgrobot Tessa. Zij helpt bij de dagelijkse structuur en geeft suggesties voor activiteiten.

Pilot sociale monitoring

Ook starten we deze week vanuit ATA Personenalarmering met een pilot omtrent sociale monitoring. Binnen deze pilot is een platform ontwikkeld waarbij er wordt ingespeeld op 5 thema’s: lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, activiteiten en vaardigheden, contact & omgeving en eten & drinken. Binnen elk thema worden meerdere interactieve vragen gesteld waarmee scores kunnen worden behaald. Met deze scores kunnen we data verzamelen om te monitoren hoe bepaalde thema’s zich voor een cliënt ontwikkelen. Ook de cliënt ziet deze score en zo kunnen we samen de regie voeren over de veranderende behoeftes. Meer weten over deze pilot? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden!

Ook een steentje bijdragen?

Juist in deze Week tegen Eenzaamheid heb jij de mogelijkheid om te onderzoeken waarin jij wellicht het verschil kan maken. Ga naar www.eentegeneenzaamheid.nl en kijk welke initiatieven er in jouw regio gepland staan.