Evenementen

Congres 'Wie heeft de regie bij dementie' 14 januari 2016

De ZorgCentrale staat donderdag 14 januari 2016 met een stand op het congres ‘Wie heeft de regie bij dementie’. De dag staat in het teken één jaar WMO, de stand van zaken bij gemeentes en de nieuwe innovaties rondom dementie. Zijn er genoeg mogelijkheden zijn voor het behouden van de eigen regie voor patiënten met beginnende dementie?  Wij bespreken dit soort vraagstukken en vertellen u graag over onze diensten bij onze stand. 
Op het congres is ook de filmpremière van de documentaire ‘Mijn Hoofd in Eigen Hand’. Deze film laat ons op integere en menselijke wijze zien en ervaren hoe een patiënt met beginnende dementie een zo autonoom, zinvol en waardig mogelijk leven kan leiden waarin hij zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Dit sluit naadloos aan op onze visie: Het leveren van een wezenlijk positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van de hulpbehoevende mens, zodat deze langer in staat is zelfstandig thuis te blijven wonen.

22 januari 2015 Themabijeenkomst Beeldzorg

Op donderdag 22 januari heeft De ZorgCentrale.nl een themabijeenkomst georganiseerd over beeldzorg in samenwerking met ing. Foppe Rauwerda van adviesbureau Beeldzorgadvies. Met een groep van 35 belangstellende waren er lezingen en workshops over dit thema. Op  basis van de door  Nictiz gepubliceerde  white-paper 'Beeldcommunicatie in de zorg', van ing. Foppe Rauwerda, werden voorbeelden getoond van succesvolle en minder succesvolle beeldzorgimplementaties. Op deze wijze kregen de aanwezigen een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is met beeldzorg.

Ook het onderwerp financiering kwam tijdens het programma uitgebreid aan bod. Hoe ziet de financiering van beeldzorg eruit in de nieuwe bekostiging van thuiszorg? Er werd stilgestaan op welke wijze je tot een goede business case komt, zonder afhankelijk te zijn van subsidies en innovatiegelden. In een workshop van mevrouw Patrica Cam van BMC consultancy werd een goed beeld neergezet over de rol van de medewerker en hoe je de medewerker het beste kan betrekken bij de implementatie van beeldzorg. Als laatste nam de heer Roger Jongen van adviesbureau Jongen Zorgt ons mee in de rol van de cliënt. Wat zijn de behoeften van een cliënt en waar lopen organisaties tegenaan bij de inrichting van klantgerichte processen voor beeldzorg?

De ZorgCentrale.nl heeft vele positieve reacties ontvangen van onze klanten en relaties op deze themadag, zodat we het zeker een succes mogen noemen. Met meerdere organisaties zijn we aan het verkennen wat beeldzorg voor hen kan betekenen en op welke wijze beeldzorg succesvol geïmplementeerd kan worden.   Mocht u ook interesse hebben in de presentaties van deze themamiddag, dan kunt u deze opvragen bij info@dezorgcentrale.nl.

10 september 2014 Symposium Dementie

Vol trots kijken wij terug op het Symposium Dementie. Deze werd door De ZorgCentrale.nl in samenwerking met het ISAO (internationale stichting Alzheimer onderzoek) georganiseerd in Schiedam. Verschillende sprekers deelden inzichten over onder meer de ziekte van Alzheimer, bloeddrukschommelingen in de hersenen en slaaponderzoek. Daarnaast kwamen de invloed van voeding, leefwijze, licht en veiligheid & leven in de woning met dementie aan bod.
Met een kijkje in de keuken van De ZorgCentrale.nl werd inzicht gegeven in innovaties met zorgdomotica en alarmeringstechniek voor deze doelgroep. Het symposium werd afgesloten met een debat onder de deelnemers. Onder het genot van een soepje en een broodje werd met enthousiasme nagepraat en genetwerkt.

6 maart 2014 Kennissessie ziekenhuisverplaatste zorg

De ZorgCentrale.nl heeft een kennissessie georganiseerd met het thema ziekenhuisverplaatste zorg. Ziekenhuisverplaatste zorg komt tegemoet aan de beweging de patiënt eerder te kunnen ontslaan uit het ziekenhuis (ligbedduurverkorting) en heropname te voorkomen. Met een pakket aan ondersteunende faciliteiten, liggen er nieuwe kansen voor samenwerkingsafspraken in de keten. Samenwerkingsafspraken met gebruik van innovatieve zorgdiensten met een grotere rol voor de thuiszorg en ondersteuning op afstand. Samen met een aantal cliënten worden de do's en don'ts rondom dit thema besproken.