Onderzoek naar inzet sensortechnologie voor vroegsignalering gezondheidsrisico’s

7 mei 2018

Onderzoek naar inzet sensortechnologie in de zorg. Helpt leefstijlmonitoring bijvoorbeeld ouderen met dementie?
De ZorgCentrale is een onderzoek gestart om te achterhalen in hoeverre zorgverleners behoefte hebben aan preventieve inzet van sensortechnologie, zoals bijvoorbeeld leefstijlmonitoring. Sinds enkele jaren past De ZorgCentrale in samenwerking met een aantal zorgorganisaties leefstijlmonitoring toe bij zelfstandig wonende ouderen. Dit wordt momenteel vooral ingezet bij alleenstaande ouderen die geen persoonsalarm willen of kunnen dragen. Wanneer er sprake is van een acute situatie schakelt de ZorgCentrale hulp in. Leefstijlmonitoring kan echter ook gebruikt worden om vroegtijdig gezondheidsrisico’s te signaleren. Er worden dan bewegingsmelders, zogenaamde slimme sensoren, in huis geplaatst, die inzicht geven in langzame veranderingen in het leefpatroon van alleenwonende mensen. De ZorgCentrale onderzoekt momenteel in hoeverre zorgpersoneel die werkt met ouderen dit van toegevoegde waarde vindt. Werkt u zelf in de ouderenzorg? Zou u dan onze enquête in willen vullen?

Bent u nieuwsgierig naar de uitkomsten of heeft u input voor het onderzoek? Stuur dan een mailtje naar Imane Boulghalegh