Webinar: Domeinoverstijgende samenwerking

8 februari 2021

Header van het webinar waar een oudere man afgebeeld staat.

Eén van de manieren om zorg en welzijn in Nederland duurzaam te organiseren, is de combinatie van online technologie en zorg. Oftewel: de inzet van e-health. Deze zorg-op-afstand biedt volop kansen. Afgelopen jaar zijn Florence, Parnassia Group en Incluzio daarom een samenwerking gestart. In het webinar ‘Domeinoverstijgende samenwerking bij zorg op afstand’ delen zij hun ervaringen en nemen we een kijkje in de toekomst.

Details webinar

Dit webinar is bedoeld voor alle betrokkenen in de zorg, met name VVT, GGZ en WMO. Tijdens het webinar schuiven diverse sprekers aan: Maarten Klapwijk (directeur van de zorgcentrales van Incluzio), Bas van Hoorn (bestuurder-directeur en psychiater bij Parnassia Groep) en Jacky Winkelman (Directeur Revalidatie & Screening bij Florence). 

Datum: 22 februari 2021
Tijd: 11.00 – 12.00 uur

Op de website van Incluzio leest u meer over dit webinar en kunt u zich inschrijven voor deelname.