Zorgcentralisten behalen certificaat triagetraining

5 februari 2020

De zorgcentralisten van De ZorgCentrale gebruiken tijdens ieder gesprek hun medische skills, vandaar dat zij regelmatig medisch getraind en geschoold worden.

Eind 2019 hebben alle medewerkers van de bereikbaarheidsdienst, die medische alarmen en calls aannemen, een triagetraining gevolgd. Deze jaarlijkse training leert de medewerkers hoe zij, volgens de gestelde richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap, gerichte vragen kunnen stellen en zo op afstand een inschatting kunnen maken van de hulpvraag. ‘Een goede triage is het verschil tussen leven en dood. Als de centralist een verkeerde inschatting maakt bij bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte, kan dit levens kosten.’, aldus Petra Pieterse, verantwoordelijke voor alle coaching en training binnen De ZorgCentrale.

Alle deelnemers hebben na afloop van de training het certificaat behaald. De verpleegkundigen hebben een creditering op hun BIG-registratie ontvangen.