De ZorgCentrale.nl levert integrale oplossingen voor hulpvragen. Onze zorgcentralisten zijn 24 uur per dag bereikbaar voor triage bij personenalarmering, leefstijlmonitoring en overige contactmomenten. Zo bieden wij vanuit één organisatie een breed palet aan oplossingen voor hulpvragen rondom zorg, welzijn, veiligheid en wonen.

  • Nieuws
Onderzoek naar inzet sensortechnologie in de zorg. Helpt leefstijlmonitoring bijvoorbeeld ouderen met dementie?

Onderzoek naar inzet sensortechnologie voor vroegsignaler...

De ZorgCentrale is een onderzoek gestart om te achterhalen in hoeverre zorgverleners behoefte hebben aan preventieve ...
directeur zorgcentrale en ata personenalarmering

Nieuwe directeur ZorgCentrale Maarten Klapwijk

Met ingang van dinsdag 1 juni is Maarten Klapwijk gestart als nieuwe directeur van De Zorgcentrale en ATA Personenal...

Persoonlijke noot