Er kan zoveel meer!

Waarom zouden we genoegen moeten nemen met zorg die langzaam maar zeker onbetaalbaar wordt?
Waarom maken we maar voor een klein deel gebruik van de moderne technologie?
Waarom houden we vast aan werkwijzen die effectieve zorg in de weg staan?

Er kan zoveel meer!

Daar staan wij voor, De ZorgCentrale. We zijn hét kenniscentrum voor zorg op afstand in Nederland. Bij ons gaan zorg voor mensen en oog voor innovatieve technologie hand in hand. Met als resultaat: zorg en welzijn die betaalbaar is en blijft. Een effectieve inzet van mensen en middelen. En patiënten en cliënten die zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven thuis kunnen leiden. Met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

De ZorgCentrale laat u kiezen uit kant-en-klare concepten of oplossingen op maat. Ook op uw vraag hebben we een passend antwoord. Een antwoord met méérwaarde!

  • In de praktijk
  • Nieuws

Er kan zoveel meer binnen de beschikbare tijd

Alleen al in de maand april moest er maar liefst 8700 keer een medicatiecontrole worden uitgevoerd voor klanten van Aafje. ‘En dat zijn wel enorme aantallen’, zegt functioneel beheerder Gerdien Vermeer van Aafje, de zorginstelling die in de regio Rotterdam zowel thuiszorg als opvang biedt.

Er kan zoveel meer met de beschikbare menskracht

De zorg voor een naaste vraagt veel van een mantelzorger. Naast de praktische vragen die er vaak zijn (‘kunnen die incontinentieluiers niet worden vergoed’) groeit die zorg ook weleens boven het hoofd. In Rotterdam is daarom een bijzondere telefoonlijn geïntroduceerd: de Mantelfoon.

Er kan zoveel meer binnen de beschikbare ruimte

‘Patiënten met nierfalen zijn meestal aangewezen op een hemodialysebehandeling van meerdere uren meerdere keren per week in het ziekenhuis. Noodzakelijk is dat niet meer, sinds de mogelijkheid bestaat om ook thuis te dialyseren. Nadat de benodigde apparatuur thuis geïnstalleerd is, kan een nierpatiënt terugvallen op een professional bij calamiteiten of als er vragen zijn.

Persoonlijke noot

Er kan zoveel meer, ook voor uw organisatie

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Ik vertel het u graag!

Michel de Groot
E-mail: midgroot@incluzio.nl
Telefoon: 06 21223192

Lees meer

Huisarts en tandarts: 24/7 bereikbaar op afstand!

Ook huisartsen en tandartsen zijn via De ZorgCentrale in de gelegenheid om op 24/7-basis met cliënten te communiceren. Binnen en buiten kantoortijden. Doordat we exact conform de richtlijnen van uw organisatie te werk gaan, fungeren we als een verlengstuk van uw eigen medewerkers.

Lees meer