Selecteer een jaar
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
Jaar 2022
februari
1 feb 1 februari

Podcast 'Anders kijken naar mens en techniek'

Wat weet jij over het afpakken van robothondjes en de kans op een huwelijk tussen mens en robot? De komende twee maanden staan de onderwerpen e-health en blended care centraal bij Incluzio. We tra...

Jaar 2021
november
11 nov11 november

Nieuw logo en naam De ZorgCentrale

De ZorgCentrale heeft haar logo aangepast. Wij zijn onderdeel van Incluzio en daar zijn we trots op. We laten elke dag zien dat het mogelijk is om zorg en welzijn toekomstgericht te organiseren, wa...

september
augustus
19 aug19 augustus
Erika Renné behandelt een wond.

Ouderen enthousiast over Emma Zorgt

Ze had zelf ook wel lol in de Google Home speaker. (‘Ik gebruik ‘m thuis om muziek aan te zetten.’) Vandaar dat wijkverpleegkundige Erika Renné enthousiast ‘ja’ antwoordde op de vraag wi...

juni
maart
10 mrt10 maart
Foto van Micha

Het verhaal van Micha over sociale monitoring

Sinds kort loopt er een bijzonder proefproject bij ATA Personenalarmering: een proef met sociale monitoring. Kort gezegd is het een test om het welzijn van mensen op afstand te volgen. Het doel daa...

1 mrt 1 maart
Foto van Aera

3 vragen aan Aera

E-health is een belangrijke pijler bij of binnen de zorg en welzijn in Nederland. Bij Incluzio willen wij innovatieve oplossingen gewóón maken en geloven in deze – extra – zorg op afstand. Er...

februari
23 feb23 februari
Foto van Lisa

3 vragen aan Lisa

E-health is een belangrijke pijler bij zorg en welzijn in Nederland. Bij Incluzio willen wij innovatieve oplossingen gewóón maken en geloven in deze – extra – zorg op afstand. Er kan nameli...

12 feb12 februari
Foto van Mark

3 vragen aan Mark over Sociale Monitoring

E-health is een belangrijke pijler bij zorg en welzijn in Nederland. Bij De ZorgCentrale en de overige bedrijven van Incluzio willen wij innovatieve oplossingen gewóón maken en geloven in deze - ...

8 feb 8 februari
Header van het webinar waar een oudere man afgebeeld staat.

Webinar: Domeinoverstijgende samenwerking

Eén van de manieren om zorg en welzijn in Nederland duurzaam te organiseren, is de combinatie van online technologie en zorg. Oftewel: de inzet van e-health. Deze zorg-op-afstand biedt volop kanse...

8 feb 8 februari
Header van het webinar waar twee dames staan, waar de één de ander uitleg geeft.

Terugkijken webinar

Donderdag 4 februari organiseerde Incluzio het webinar ‘Innoveren in het sociale domein met sociale monitoring’. We deelden onze ervaringen om de tool Sociale Monitoring toe te passen bij versc...

januari
27 jan27 januari
Foto van Maarten Klapwijk die aan een tafel zit en in de camera kijkt.

Campagne e-health van start

De komende weken is er vanuit alle onderdelen van Incluzio extra aandacht voor het onderwerp e-health. Om ook op termijn zorg en welzijn in Nederland duurzaam te organiseren, willen we natuurlijk o...

25 jan25 januari
Een afbeelding van een whatsapp gesprek over de Zorginnovatieprijs 2021

Samenwerkingspartner Ayuto genomineerd

Incluzio's samenwerkingspartner Ayuto is met Emma Zorgt genomineerd voor de Zorginnovatieprijs 2021. We zijn trots dat wij als Incluzio-zorgcentrale een belangrijke bijdrage hebben gehad in de door...

Jaar 2020
december
8 dec 8 december
Foto van een medewerker achter haar bureau die kijkt in de camera.

Mooie samenwerking met Secuvita

De ZorgCentrale en ATA Personenalarmering gaan intensief samenwerken met Secuvita rond het beheer van zorgtechnologie. Deze samenwerking is een logisch gevolg van de sterke toename van zorg-op-afst...

oktober
1 okt 1 oktober
Oudere man die zorgrobot Tessa vasthoudt

Samen gaan we de strijd tegen eenzaamheid aan

Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid. Deze week staan de thema’s ontmoeting en verbinding centraal. In 2019 ervoer 9% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van een...

september
21 sep21 september
Een foto van een man die in zijn stoel de krant leest. Door de afbeelding heen staan twee signaaltekens

Wereld Alzheimer dag

Vandaag, maandag 21 september 2020, is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag staan we stil bij deze ziekte en de mensen die dit treft. Iets wat niet alleen voor de persoon vreselijk is maar ook zek...

4 sep 4 september
Foto van een Mantelfoon medewerker die een oudere man uitleg geeft op straat

Mantelfoon gaat de straat op

Om de bekendheid te vergroten van de Mantelfoon zijn de medewerkers een leuk initiatief gestart; de Rotterdamse straten in! Afgelopen week stonden ze met de knalgele opblaastelefoon op de markt van...