Selecteer een jaar
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
Jaar 2021
maart
10 mrt10 maart
Foto van Micha

Het verhaal van Micha over sociale monitoring

Sinds kort loopt er een bijzonder proefproject bij ATA Personenalarmering: een proef met sociale monitoring. Kort gezegd is het een test om het welzijn van mensen op afstand te volgen. Het doel daa...

1 mrt 1 maart
Foto van Aera

3 vragen aan Aera

E-health is een belangrijke pijler bij of binnen de zorg en welzijn in Nederland. Bij Incluzio willen wij innovatieve oplossingen gewóón maken en geloven in deze – extra – zorg op afstand. Er...

februari
23 feb23 februari
Foto van Lisa

3 vragen aan Lisa

E-health is een belangrijke pijler bij zorg en welzijn in Nederland. Bij Incluzio willen wij innovatieve oplossingen gewóón maken en geloven in deze – extra – zorg op afstand. Er kan nameli...

12 feb12 februari
Foto van Mark

3 vragen aan Mark over Sociale Monitoring

E-health is een belangrijke pijler bij zorg en welzijn in Nederland. Bij De ZorgCentrale en de overige bedrijven van Incluzio willen wij innovatieve oplossingen gewóón maken en geloven in deze - ...

8 feb 8 februari
Header van het webinar waar een oudere man afgebeeld staat.

Webinar: Domeinoverstijgende samenwerking

Eén van de manieren om zorg en welzijn in Nederland duurzaam te organiseren, is de combinatie van online technologie en zorg. Oftewel: de inzet van e-health. Deze zorg-op-afstand biedt volop kanse...

8 feb 8 februari
Header van het webinar waar twee dames staan, waar de één de ander uitleg geeft.

Terugkijken webinar

Donderdag 4 februari organiseerde Incluzio het webinar ‘Innoveren in het sociale domein met sociale monitoring’. We deelden onze ervaringen om de tool Sociale Monitoring toe te passen bij versc...

januari
27 jan27 januari
Foto van Maarten Klapwijk die aan een tafel zit en in de camera kijkt.

Campagne e-health van start

De komende weken is er vanuit alle onderdelen van Incluzio extra aandacht voor het onderwerp e-health. Om ook op termijn zorg en welzijn in Nederland duurzaam te organiseren, willen we natuurlijk o...

25 jan25 januari
Een afbeelding van een whatsapp gesprek over de Zorginnovatieprijs 2021

Samenwerkingspartner Ayuto genomineerd

Incluzio's samenwerkingspartner Ayuto is met Emma Zorgt genomineerd voor de Zorginnovatieprijs 2021. We zijn trots dat wij als Incluzio-zorgcentrale een belangrijke bijdrage hebben gehad in de door...

Jaar 2020
december
8 dec 8 december
Foto van een medewerker achter haar bureau die kijkt in de camera.

Mooie samenwerking met Secuvita

De ZorgCentrale en ATA Personenalarmering gaan intensief samenwerken met Secuvita rond het beheer van zorgtechnologie. Deze samenwerking is een logisch gevolg van de sterke toename van zorg-op-afst...

oktober
1 okt 1 oktober
Oudere man die zorgrobot Tessa vasthoudt

Samen gaan we de strijd tegen eenzaamheid aan

Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid. Deze week staan de thema’s ontmoeting en verbinding centraal. In 2019 ervoer 9% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van een...

september
21 sep21 september
Een foto van een man die in zijn stoel de krant leest. Door de afbeelding heen staan twee signaaltekens

Wereld Alzheimer dag

Vandaag, maandag 21 september 2020, is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag staan we stil bij deze ziekte en de mensen die dit treft. Iets wat niet alleen voor de persoon vreselijk is maar ook zek...

4 sep 4 september
Foto van een Mantelfoon medewerker die een oudere man uitleg geeft op straat

Mantelfoon gaat de straat op

Om de bekendheid te vergroten van de Mantelfoon zijn de medewerkers een leuk initiatief gestart; de Rotterdamse straten in! Afgelopen week stonden ze met de knalgele opblaastelefoon op de markt van...

juli
30 jul30 juli
Afbeelding met in het midden een plaatje van een koptelefoon.

Webinar: terugkijken

Donderdag 9 juli vond het webinar ‘Regionale samenwerking in ANW-zorg’ van De ZorgCentrale samen met Spoedzorg Rotterdam plaats.  Spoedzorg Rotterdam is een initiatief van drie grote vvt-aanbi...

28 jul28 juli
Een oudere vrouw met een laptop op schoot.

E-health initiatieven bewijzen meerwaarde

Beter Thuis is, net als De ZorgCentrale, een onderdeel van Incluzio. Beter Thuis zet actief in op e-health, ook een belangrijke pijler van De ZorgCentrale.  Beter Thuis  laat tijdens de coronacri...

juni
17 jun17 juni
Afbeelding met in het midden een plaatje van een koptelefoon.

Webinar: Regionale samenwerking in ANW-zorg

Drie grote vvt-aanbieders in Rotterdam organiseren de acute wijkverpleging per 3 februari 2020 samen in de coöperatie Spoedzorg Rotterdam. Aafje, Laurens en Lelie zorggroep verzorgen 's nachts van...

4 jun 4 juni
Foto van een medewerker die een oudere vrouw begeleidt.

Incluzio jaarverslag 2019 live!

De ZorgCentrale is onderdeel van Incluzio, actief in zorg op afstand, thuishulp en het sociaal domein. De manier waarop zorg en welzijn in Nederland georganiseerd is, is beperkt houdbaar. Incluzio ...

mei
8 mei 8 mei
Foto van een man die de telefoon opneemt. Om hem heen staan mensen die confetti afschieten.

Eerste 24-uurs steunpunt van start

“De lijnen van Mantelfoon zijn officieel geopend”, aldus wethouder Grauss, van armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg in Rotterdam. Met prachtig uitzicht op de stad en de Nieuwe W...

maart
13 mrt13 maart

Maatregelen coronavirus bij De ZorgCentrale

Incluzio en haar bedrijven volgen nauwlettend de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Hieronder de maatregelen voor klantorganisaties, klanten en medewerkers. Klantorganisaties Klanten Medewer...